วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ความทุกข์ใจเกิดตอนไหนบ้าง?

ความโกรธ ความกลัว ความแค้น ความเสียใจ ความเศร้าโศก ความอิจฉา ความหวงแหนของ ความตระหนี่ ความรำคาญใจ ความกังวล
ทั้งหมดล้วนเกิดพร้อมกับความรู้สึกทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ลำบากใจทั้งสิ้น
เพราะเหตุนั้น เวลาเช่นนั้น จึงไม่มีใครยิ้มได้ด้วยใจจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รับตอบปัญหาธรรมะ ตามพระไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกา
ท่านสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/บอกข้อบกพร่องของบทความได้ที่ facebook: ตอบปัญหาธรรมะลึกซึ้ง หรือ ช่องตอบกลับข้างล่างนี้.