วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อรรถกถามีไว้เพื่ออะไร?

พระอาจารย์หมายความว่า ในระบบมุขปาฐะ คือ ระบบเรียนแบบท่องจำด้วยวาจาทีละนิดๆ นั้น เมื่อท่องจำพระไตรปิฎกจนชำนาญแล้ว จะพบว่าอรรถกถาได้รวมอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรวมอรรถกถาเป็นพระไตรปิฎกให้เยอะเกินท่องจำอีก (พอท่องๆ พระไตรปิฎกไป อย่างละเอียดและถูกลำดับขั้นตอน ก็จะเข้าใจแบบอรรถกถาได้)
เพียงแต่ท่านพระปฐมสังคายนาจารย์แยกมหาอรรถกถาไว้ให้ ก็เพื่อสำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำนาญพอ จะได้สังเกตตัวบาลีบางบทที่รู้ได้ยาก (บาลีชัดเจน แต่คนเรียนอาจไม่ได้สังเกต เผลอเรอ หลงลืม อ่านเอา เพื่อไม่ให้เกิดความไม่ท่องจำ) เท่านั้นเอง
อีกอย่างหนึ่ง แม้คนที่สามารถเข้าใจพระบาลีได้เองโดยไม่ต้องดูอรรถกถา ก็จะสามารถตรวจสอบข้อบกพร่อง ตกหล่น หลงลืม ไม่รอบคอบ กับมหาอรรถกถาที่พระอานนท์เป็นต้น ได้แยกออกมาได้อีกด้วย ก็เป็นการปริปุจฉากับพระมหาสาวกทั้งหลายอีกทางหนึ่ง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รับตอบปัญหาธรรมะ ตามพระไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกา
ท่านสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/บอกข้อบกพร่องของบทความได้ที่ facebook: ตอบปัญหาธรรมะลึกซึ้ง หรือ ช่องตอบกลับข้างล่างนี้.